Thai League sắp có món tiền “khủng” 8.000 tỷ đồng

Thai League sắp có món tiền “khủng” 8.000 tỷ đồng

8.000 tỷ đồng tiền bản quyền truyền hình cho 8 năm Cái tên được nhắc đến là tập đoàn Zense Entertai