Ngồi trong trường quay, bình luận viên thể thao bất ngờ bị mẻ răng và chảy máu mũi vì một vật chẳng ai ngờ tới

Ngồi trong trường quay, bình luận viên thể thao bất ngờ bị mẻ răng và chảy máu mũi vì một vật chẳng ai ngờ tới

Với một bình luận viên thể thao, việc được ngồi trong trường quay cùng nhiều đồng nghiệp “chém gió”