Võ sĩ Thu Nhi xung đột với Cocky Buffalo: Người trong cuộc nói gì?

Võ sĩ Thu Nhi xung đột với Cocky Buffalo: Người trong cuộc nói gì?

Xung đột giữa Thu Nhi và Cocky Buffalo diễn ra khi nào? Hôm 14.2 vừa qua, Công ty TNHH Cocky Buffalo