Lượt về Giải futsal VĐQG 2021 chính thức trở lại tại TP. HCM

Lượt về Giải futsal VĐQG 2021 chính thức trở lại tại TP. HCM

Chiều 3/11, VFF thông báo thay đổi bổ sung điều lệ Giải futsal VĐQG 2021. Theo đó, lượt về của giải