Giám đốc JMG toàn cầu: Khóa 3 học viện Nutifood JMG ‘chất’ hơn cả lứa Công Phượng

Giám đốc JMG toàn cầu: Khóa 3 học viện Nutifood JMG ‘chất’ hơn cả lứa Công Phượng

Khóa 2 Nutifood thi đấu giao hữu với lò trẻ Kawasaki (Nhật Bản) Linh nhi Sau 2 khóa