HLV và giám đốc thể thao đội Serie A đánh nhau

HLV và giám đốc thể thao đội Serie A đánh nhau

ÁoGiám đốc Thể thao của Torino, Davide Vagnati và HLV Ivan Juric phát sinh mâu thuẫn ngay tại trại h