Phan Văn Đức sắp ký hợp đồng lớn với SLNA: Thành biểu tượng mới của cuộc cách mạng

Phan Văn Đức sắp ký hợp đồng lớn với SLNA: Thành biểu tượng mới của cuộc cách mạng

Trước viễn cảnh ấy, SLNA bày tỏ quyết tâm giữ chân Phan Văn Đức. Theo nguồn tin có được, SLNA đã đạt