“Hốt hoảng” vì 15 triệu USD giá bản quyền World Cup 2022 ở Việt Nam

“Hốt hoảng” vì 15 triệu USD giá bản quyền World Cup 2022 ở Việt Nam

Đối tác hét giá gây sốc Bản quyền phát sóng các giải đấu lớn trên thế giới luôn là vấn đề được khán