Ibrahimovic nguy cơ bị cấm thi đấu ba năm

Ibrahimovic nguy cơ bị cấm thi đấu ba năm

Theo báo Thuỵ Điển Aftonbladet, thông qua công ty Unknown AB, Ibrahimovic sở hữu 10% cổ phần của Bet