“Tiền vệ tốt nhất trên thế giới” trong miệng của Harvey là 28 tuổi và không thể chơi.

“Tiền vệ giỏi nhất thế giới” trong miệng của Harvey là 28 tuổi và không thể chơi.