Cựu chủ tịch Real Madrid đang giữa lằn ranh sinh tử vì Covid-19, nhưng câu chuyện đằng sau lại thật sự cảm động

Cựu chủ tịch Real Madrid đang giữa lằn ranh sinh tử vì Covid-19, nhưng câu chuyện đằng sau lại thật sự cảm động

Trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông Tây Ban Nha, Fernando, con trai cựu chủ tịch Real Madrid L