Một bên trong khác!Thủ môn của Manchester United và Langnick đã nổ ra trong một cuộc xung đột và rời khỏi sân tập Pasaran Bola Liga Indonesia

Cũng thế!Thủ môn của Manchester United và Langnick đã nổ ra trong một cuộc xung đột và rời khỏi sân tập [Pasaran Bola Liga Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 15 tháng 1: Manchester United gần đây đã bị bùng nổ trong những mâu thuẫn nội bộ nhiều lần và “Gương” hàng ngày “ném ramột lần nữa hôm nay một lần nữa. Một tin tức nặng nề