Văn Hậu bị bạn thân ở Heerenveen vờn bóng như “mèo vờn chuột”

Văn Hậu bị bạn thân ở Heerenveen vờn bóng như “mèo vờn chuột”

Chidera Ejuke vờn Văn Hậu như “mèo vờn chuột”Video được quay bởi bạn gái của Ejuke khi họ còn ăn tập