Cựu sao Hà Lan gọi Maguire là “thứ rác rưởi” trên sóng truyền hình

Cựu sao Hà Lan gọi Maguire là “thứ rác rưởi” trên sóng truyền hình

“Harry Maguirelà đồ rác rưởi”, phát biểu trên kênh truyền hình Ziggo Sport, cựu sao Ajax Amsterdam,

Cựu sao Hà Lan gọi Maguire là “thứ rác rưởi” trên sóng truyền hình

Cựu sao Hà Lan gọi Maguire là “thứ rác rưởi” trên sóng truyền hình

“Harry Maguirelà đồ rác rưởi”, phát biểu trên kênh truyền hình Ziggo Sport, cựu sao Ajax Amsterdam,