Sau Thế vận hội, Trung Quốc nhắm đến giấc mơ đăng cai World Cup

Sau Thế vận hội, Trung Quốc nhắm đến giấc mơ đăng cai World Cup

Tham vọng của bóng đá Trung Quốc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tỏ rõ tham vọng muốn Trung Qu

Bốn nước Nam Mỹ xin đăng cai World Cup

Bốn nước Nam Mỹ xin đăng cai World Cup

Liên minh Argentina, Uruguay, Paraguay và Chile muốn đưa World Cup trở lại Nam Mỹ vào năm 2030.Hôm 2